Bếp từ Giovani – MODEL: G-272T

2 bếp từ Điều khiển cảm ứng dạng ẩn Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300 phút Có 9 mức điều khiển nhiệt độ Khóa...

Xem thêm

Bếp điện từ Giovani – MODEL: G-271ET

1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại 2 vùng lửa Điều khiển cảm ứng dạng ẩn Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300 phút...

Xem thêm

Bếp điện Giovani – MODEL: G-262T

2 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng dạng ẩn Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300...

Xem thêm

Bếp điện từ Giovani – MODEL: G-261ET

1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại 2 vùng lửa Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng dạng ẩn Hẹn giờ tắt...

Xem thêm

Top
0983381930