Bếp 2 Gas AS 9502B

• Bếp kính âm 2 gas • Mặt kính cường lực màu đen • Công suất: 2 x 3.8KW • Kích thước bếp: W790 x D370 x H78mm •...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: MC-2308M

* 3 lò nấu, công suất 3,8 x 1,75 x 2,8 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Đánh lửa tự...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: MC-2208M

* 2 lò nấu, công suất 3,8 x 2,8 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Đánh lửa tự động bằng...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: MC-2308S

* 3 lò nấu, công suất 3,8 x 1,75 x 2,8 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Đánh lửa tự...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: MC-2208S

* 2 lò nấu, công suất 3,8 x 2,8 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Đánh lửa tự động bằng...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: MC-168GE

* 3 lò nấu, công suất 3,8 x 1 x 1,75 KW * Bề mặt bếp bằng kính men đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Đánh lửa...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: MC-308G

* 3 lò nấu, công suất 3,8 x 1 x 1,75 KW * Bề mặt bếp bằng kính men đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Đánh lửa...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-373 AB

* 3 lò nấu, công suất 3,5 x 1,75 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm hợp kim...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-273 AB

* 2 lò nấu, công suất 3,5 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm hợp kim đồng *...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-377 AB

* 2 lò nấu, công suất 3,5 x 1,75 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm hợp kim...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-277 AB

* 2 lò nấu, công suất 2,5 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực,  chịu nhiệt dày 8mm * Mâm hợp kim đồng *...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-375 AB

* 3 lò nấu, 3,5 x 1,75 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm hợp kim đồng *...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-275 AB

* 2 lò nấu, công suất 3,5 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm hợp kim đồng *...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-379 AB

* 3 lò nấu, 3,5 x 1,75 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm hợp kim đồng *...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-279 AB

* 2 lò nấu, 3,5 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm hợp kim đồng * Đánh lửa...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-368A

* 3 lò nấu, 3,5 x 1,75 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm hợp kim đồng *...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-102SBT

* 2 lò nấu, công suất 2,5 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm sabaf * Đánh lửa...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-102SB

* 2 lò nấu, công suất 2,5 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực,  chịu nhiệt dày 8mm * Mâm sabaf * Đánh lửa...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-205RNS

* 2 lò nấu, 3,5 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm sabaf * Đánh lửa tự động...

Xem thêm

Bếp ga Giovani – MODEL: G-302SBT

* 3 lò nấu, 2,5 x 1,75 x 3,5 KW * Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm * Mâm sabaf * Đánh lửa...

Xem thêm

Top
0983381930