Bếp từ Giovani – MODEL: MC-288T

2 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng dạng ẩn Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: MC-266T

2 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng dạng ẩn Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: MC-388T

3 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300 phút Có...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: G-44T

4 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300 phút Có...

Xem thêm

Bếp hồng ngoại Giovani – MODEL: G-22E

2 bếp hồng ngoại 2 vùng lửa Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: G-33T

3 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300 phút Có...

Xem thêm

Top
0983381930