Bếp từ Giovani – MODEL: G – 490 RT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước mặt kính (mm) : 900 x 350 Kích thước cắt đá (mm) : 880 x 330 Bốn bếp từ tổng công suất 7400...

Xem thêm

Bếp điện Giovani – MODEL: G – 272 E

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước mặt kính (mm) : 700 x 400 Kích thước cắt đá (mm) : 660 x 325 Hai bếp điện tổng công suất 3500...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: G – 270 TC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước mặt kính (mm) : 700 x 400 Kích thước cắt đá (mm) : 660 x 335 Hai bếp từ tổng công suất 3600...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: G – 270 SD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Kích thước mặt kính (mm) : 700 x 400 Kích thước cắt đá (mm) : 660 x 335 Hai bếp từ tổng công suất 3600...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: MC-288T

2 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng dạng ẩn Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: MC-266T

2 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng dạng ẩn Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300...

Xem thêm

Bếp điện từ Giovani – MODEL: MC-289ET

1 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại 2 vùng lửa Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng dạng ẩn Hẹn giờ tắt...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: MC-388T

3 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300 phút Có...

Xem thêm

Bếp điện từ Giovani – MODEL: MC-389ET

2 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại 2 vùng lửa Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: G-44T

4 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300 phút Có...

Xem thêm

Bếp điện từ Giovani – MODEL: G-422ET

2 bếp từ + 2 bếp hồng ngoại 2 vùng lửa Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh...

Xem thêm

Bếp điện từ Giovani – MODEL: G-321ET

2 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại 2 vùng lửa Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh...

Xem thêm

Bếp hồng ngoại Giovani – MODEL: G-22E

2 bếp hồng ngoại 2 vùng lửa Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút...

Xem thêm

Bếp điện từ Giovani – MODEL: G-313ET

2 bếp từ + 1 bếp hồng ngoại 2 vùng lửa Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh...

Xem thêm

Bếp từ Giovani – MODEL: G-33T

3 bếp từ Bề mặt bếp bằng kính schott- made in Germany Điều khiển cảm ứng Hẹn giờ tắt thông minh đến từ 1 phút đến 300 phút Có...

Xem thêm

Top
0983381930