Tư vấn giám sát

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tư vấn giám sát công trình
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là gì?. Công tác này có vai trò quan trọng như thế nào đến toàn bộ công trình xây dựng?. Và để trở thành 1 kỹ sư giám sát thi công xây dựng cần có những yêu cầu và chuẩn mực gì?.
Làm tư vấn giám sát thi công xây dựng là làm gì?
Giám sát thi công xây dựng công trình là công việc bao gồm:
Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng;
Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng;
Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;
Đề xuất với chủ đầu tư công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;
Người làm công việc này gọi là “Kĩ sư tư vấn giám sát thi công chất lượng công trình” và phải có chứng chỉ hành nghề.

Top
0983381930